Borgvast | Rotterdam “Het Oude Noorden”

Rotterdam “Het Oude Noorden”

De wijk “Het Oude Noorden”te Rotterdam is een 19e eeuwse volkswijk gelegen aan de Rotte nabij het centrum van het moderne Rotterdam. Oud en enigszins aan het vervallen. Maar dat oude en die ligging aan de Rotte vormen nu juist haar kracht.

Borgvast laat middels haar benadering zien dat daar onverhoedse mogelijkheden liggen. En die worden nu ook gerealiseerd.

Het hart van het gebied wordt gevormd door de Zwartjanstraat, de Noordmolenstraat en het Noordplein, dat grenst aan de Rotte. In het plan van aanpak worden winkels samengevoegd, gerevitaliseerd en soms van nieuwe gevels voorzien.

Borgvast treedt hier op als Vastgoedstrateeg, hetgeen inhoudt dat Borgvast hier in het kader van een Masterplan de activiteiten en de communicatie onder haar hoede heeft. Op deze wijze krijgt de wijk een nieuw elan en moet het weer een aantrekkelijk winkelgebied worden.

Read more