Borgvast | Haarlem Wonen boven Winkels

Haarlem Wonen boven Winkels

Borgvast is al sinds 2009 actief in de gemeente Haarlem met het adviseren en ondersteunen van de verbetering van de binnenstad door het concept Wonen boven Winkels toe te passen. Dit is zeer succesvol en inmiddels zijn er in samenwerking met diverse partijen zo’n 155 appartementen gerealiseerd.

Voorheen was er veel leegstand in de ruimten boven de winkels in de binnenstad en in de aanloopstraten. Deze leegstand betekent niet alleen een grote verspilling van ruimte, maar doet ook een aanslag op de kwaliteit van de binnensteden en laat een deel van de economische potentie onbenut.

Door de oorspronkelijke woonfunctie te herstellen, neemt de veiligheid en levendigheid van kernwinkelgebieden (en aanloopstraten) toe. Gevels en (monumentale) panden kunnen behouden blijven. Het levert tevens een bijdrage aan de sociale samenhang in een stad en voorkomt mogelijk verval van gebouwen. Bovendien levert het met name woningen op voor starters, studenten, actieve senioren en eenpersoonshuishoudens, specifieke doelgroepen voor wie krapte op de woningmarkt bestaat. Dat voorkomt weer sociale en economische erosie en ondersteunt de economische broedplaatsfunctie van de stadskern.

Borgvast is al sinds 2009 actief in de gemeente Haarlem met het adviseren en ondersteunen van de verbetering van de binnenstad door het concept Wonen boven Winkels toe te passen. Dit is zeer succesvol en inmiddels zijn er in samenwerking met diverse partijen zo’n 155 appartementen gerealiseerd.

Voorheen was er veel leegstand in de ruimten boven de winkels in de binnenstad en in de aanloopstraten. Deze leegstand betekent niet alleen een grote verspilling van ruimte, maar doet ook een aanslag op de kwaliteit van de binnensteden en laat een deel van de economische potentie onbenut. Door de oorspronkelijke woonfunctie te herstellen, neemt de veiligheid en levendigheid van kernwinkelgebieden (en aanloopstraten) toe. Gevels en (monumentale) panden kunnen behouden blijven. Het levert tevens een bijdrage aan de sociale samenhang in een stad en voorkomt mogelijk verval van gebouwen. Bovendien levert het met name woningen op voor starters, studenten, actieve senioren en eenpersoonshuishoudens, specifieke doelgroepen voor wie krapte op de woningmarkt bestaat. Dat voorkomt weer sociale en economische erosie en ondersteunt de economische broedplaatsfunctie van de stadskern.

View project