Borgvast | Afgerond: Badhoevedorp

Afgerond: Badhoevedorp

De Gemeente Haarlemmermeer, Rijkswaterstaat en andere bestuurlijke partners zijn in 2005 overeengekomen de Autosnelweg A9 ten zuiden van Badhoevedorp om te leggen. Op 12 juni 2008 heeft de gemeenteraad het Masterplan Badhoevedorp, een ambitieuze en realistische toekomstvisie voor Badhoevedorp, vastgesteld. Met de besluitvorming over de omlegging van de A9 is de mogelijkheid geschapen om beide delen van Badhoevedorp met elkaar te verbinden en aldaar een integraal bouwprogramma te realiseren. Het beoogde programma bestaat uit circa 1100 woningen, 45000 m2 kantoorruimte, 7000m2 winkelruimte en 64000m2 bedrijventerrein, sportvelden, maatschappelijke voorzieningen en onderwijs. Borgvast heeft in dit project het procesmanagement geleverd.