Borgvast | Wie zijn we?

Wie zijn we?

Borgvast is een landelijk werkende onderneming die zich bezighoudt met opgaven op het gebied van ruimtelijke ordening, huisvesting en vastgoed. Ofschoon wij zelfstandig in staat zijn om dit voor eigen rekening en risico te doen, voelen wij ons vooral een samenwerkingspartner. Wij werken transparant voor gemeenten, woningbouwcorporaties, beleggers en vastgoedbedrijven.

Projectontwikkeling is voor ons een vak, waarbij waarde in vastgoed wordt gecreëerd door de betekenis van het gebied en de eindgebruiker centraal te stellen in de opgave. Dat is ook de wijze waarop wij werken. In dialoog met alle betrokken actoren het gebied zodanig inrichten, dat een duurzame omgeving ontstaat met maximaal “gebiedsvermogen”.