Borgvast | Over Borgvast

Over Borgvast

De Nederlandse vastgoedwereld verandert continu en wordt steeds complexer. Dit wordt mede veroorzaakt door de veranderende vraag en behoefte vanuit de markt, de wet- en regelgeving, trends en sociaal- en economische cycli. Het tijdperk van “bouwen in de wei” is voorbij.  De behoefte en expertise naar oplossingen voor initiatieven in de complexe binnenstedelijke omgeving neemt toe. Projecten worden meer en meer multifunctioneel waarbij werken, wonen, winkelen en recreëren bij elkaar komen. Stand Alone gebouwontwikkeling maakt plaats voor gebiedsontwikkeling.

Daar vindt u bij Borgvast de juiste partner. Betrokken, initiatiefrijk, enthousiast en vooral no nonsense.

 

Werkwijze

Wij zijn creatief, ondernemend, professioneel en hebben oog voor het belang van alle betrokkenen. Wij werken met korte lijnen en zijn dus slagvaardig maar zijn ook geduldig indien de situatie daar om vraagt. Doel is rendement op de lange termijn.
Daarnaast werken we al jaren samen met partijen die hetzelfde hoge niveau van betrouwbaarheid, openheid en integriteit nastreven.

 

Visie

Ons onderscheidend vermogen

De vastgoedmarkt is de laatste jaren sterk veranderd. De nadruk van projectontwikkeling is veel meer komen te liggen op binnenstedelijke opgaven en de vitaliteit van stads- en dorpskernen. Invloeden vanuit economie en fluctuaties in vraag en aanbod maken de wereld om ons heen complexer. Trends onder consumenten zorgen voor een telkens veranderende vraag uit de markt. Dit maakt een benadering vanuit integrale gebiedsontwikkeling noodzakelijk: wonen, werken, winkelen, vrije tijd en gezondheid komen in multifunctionele projecten bij elkaar.

 

Missie

Borgvast wil projectontwikkeling bedrijven vanuit een respectvolle benadering van huurders, gebruikers en kopers van vastgoed middels transparantie, in nauw en gedegen overleg met de overheid en met begrip voor alle bij dit proces betrokken partijen.

 

Directie

De directie van Borgvast wordt gevormd door Mr. Erwin Kerkhoff (algemeen directeur) en Friso de Jong MSc (adjunct directeur).
Erwin Kerkhoff heeft jarenlange ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling. Hij heeft bij o.a. Planoform en Burgfonds gewerkt in diverse directiefuncties. Friso de Jong heeft een financiële achtergrond en heeft o.a. zijn sporen verdiend bij een Top-3 vastgoed financier. Hun samenwerking levert meer op dan de som der delen. Synergie!